Kniha měsíce

V síti Red Button vybíráme každý měsíc jednu knihu. 
Jde nám prostě o to, aby se skvělý obsah dostal k co nejvíce lidem.

Nezapomeňte na knihu měsíce května Aktivní naděje
Všechny předchozí Doporučené knihy naleznete v Archivu

Koučování

Koučování se dnes stává stále významnějším, účinnějším nástrojem vedení lidí. Stalo se uznávanou, nepřehlédnutelnou profesí. Manažeři si začínají uvědomovat, že koučování jim umožňuje podívat se na problémy jinak, než byli dosud zvyklí, že při něm mohou objevovat nové příležitosti a nová řešení problémů. Není zdaleka jen nástrojem, který mohou manažeři využívat pro plánování, delegování nebo řešení problémů. Vyžaduje zcela jiný, pozitivnější přístup k lidem. Chceme-li koučovat, musíme potlačit nedůvěru ve schopnosti druhých lidí, opustit staré postupy a osvobodit se od zažitých způsobů myšlení.

Tento bestseller Johna Whitmora, známého britského poradce a pedagoga a jednoho z nejúspěšnějších koučů evropského kontinentu, nabízí srozumitelný a snadno použitelný návod, jak si osvojit umění správně koučovat, a objasňuje proces, postupy a praxi koučování a jeho přínos pro uvolňování lidského potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti.

V roce 2019 vyšlo u nakladatelství Management Press již 4. přepracované vydání.

"Je to úplně první knížka, kterou jsem si přečetl ohledně osobního rozvoje, a dost změnila celý můj způsob uvažování ohledně řízení lidí. Měl by si ji přečíst každý, kdo pracuje v týmu a kdo má nějakou ambici řídit druhé."
Petr Ludwig, člen sítě Red Button

Vydalo nakladatelství Management Press  

Budeme moc rádi, když nám s šířením knížky do světa pomůžete. Můžete využít hashtag #rbkniha.