Kniha měsíce

V síti Red Button vybíráme každý měsíc jednu knihu. 
Jde nám prostě o to, aby se skvělý obsah dostal k co nejvíce lidem.

Nezapomeňte na knihu měsíce dubna Problém tří těles
Všechny předchozí Doporučené knihy naleznete v Archivu

Aktivní naděje

Jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a enviromentálním žalem?

Kniha Aktivní naděje reflektuje současné globální výzvy v rámci ekofilosofického konceptu, pojmenovává jednotlivé kroky na cestě k sebeposílení i praktická cvičení k objevení vlastního tvořivého vkladu pro svět, v jakém si přejeme žít. Shrnuje zkušenosti z programu, jenž autoři knihy vedou desítky let pod názvem Práce obnovující spojení (Work That Reconnects). Provází čtenáře čtyřmi stádii transformačního procesu opírajícího se o mýtickou cestu hrdiny, moderní psychologii, spiritualitu, hlubinnou ekologii a integrální vědu.

Aktivní naděje předpokládá spojitost mezi současnou společenskou, ekonomickou a ekologickou krizí a nárůstem pocitů bezvýchodnosti, deprese a osamělosti. Co se děje se světem, úzce souvisí s kvalitou našeho života a pocitem vnitřního naplnění. Vděčnost a soucit mohou být lékem pro západní společnost, která většinově vyznává konzum a soutěživost bez ohledu na důsledky.

Aktivní naděje učí čtenáře přijetí života s jeho proměnlivostí, nečekanými změnami, nedokonalostí a nejistotou. Pomáhá nám jasně definovat cíle, nejbližší kroky, na které tady a teď máme zdroje a dosah. Uvědomíme si překážky, s nimiž se můžeme setkat, i v čem a v kom máme podporu. Jaká osobní praxe nás může posílit a pomoci nám udržovat zdraví a energii, kdy je čas na sebereflexi, abychom nevyhořeli. Vybízí nás, abychom pro sebe nově definovali, čím je pro nás osobně úspěch a naplněný život.

"Praxe Aktivní naděje mne zaujala svoji hloubkou, moudrostí, praktičností. Kniha je takový průvodce změnou. Pomáhá utřídit si myšlenky, reflektovat svoje postoje ke globálním výzvám, uvidět možnosti novýma očima a nabrat sílu, jak se nově zapojit a dát ze sebe to nejlepší světu a žít bohatší naplněný život. Je skvělá i pro práci ve skupině."
Lenka Papadakisová, členka sítě Red Button

Tentokrát beze slevy  

Budeme moc rádi, když nám s šířením knížky do světa pomůžete. Můžete využít hashtag #rbkniha.