Kniha měsíce

V síti Red Button vybírá a doporučuje každý měsíc jeden z členů knihu, o které si myslí že je zásadní. 
Jde nám prostě o to, aby se skvělý obsah dostal k co nejvíce lidem.

Nastavení mysli

Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál

Za vaším úspěchem nestojí pouze schopnosti a talent, ale také váš přístup k nim: tzv. nastavení mysli. Profesorka Dwecková ve svém bestselleru vysvětluje, jak toto nastavení můžete změnit a jak napomoci lásce k učení a houževnatosti, které jsou základem úspěchu ve všech oblastech života.

„Jako první jsme vybrali pro nás velmi zásadní knihu, která definuje postoj člověka a jeho chování. Fixní myšlení vs. růstové myšlení je pro nás obrovské téma. Protože na něj častokrát narážíme ve firmách, kdy se lidé ani nepokusí...“
Jan Mašek, člen sítě Red Button 

Budeme moc rádi, když nám s šířením knížky do světa pomůžete. Můžete využít hashtag #rbkniha.