Kniha měsíce

V síti Red Button vybíráme každý měsíc jednu knihu. 
Jde nám prostě o to, aby se skvělý obsah dostal k co nejvíce lidem.

Nezapomeňte na knihu měsíce ÚNORA CAN´T HURT ME
Všechny předchozí Doporučené knihy naleznete v Archivu

Sense & Respond

Jsme uprostřed revoluce. Ohromný pokrok v technologiích umožňuje organizacím sledovat a měřit chování lidí v reálném čase, interně komunikovat mimořádnou rychlostí a neustále inovovat. Tyto nové, softwarem řízené technologie mění způsob, jakým společnosti komunikují se svými zákazníky, zaměstnanci a dalšími stakeholdery.

Nejedná se o pouhou technickou záležitost. Tato transformace vyžaduje kompletní přehodnocení způsobu organizace a řízení práce. A vzhledem k tomu, že software je stále více integrován do všech produktů a služeb, stává se provedení této velké změny rychle klíčovou provozní výzvou pro podniky všeho druhu. Potřebujeme model řízení, který s neustálými změnami nejen počítá, ale skutečně je přijímá. Pravdou však je, že většina organizací se nadále spoléhá na zastaralé provozní modely z průmyslové éry. Strukturují své týmy, řídí své lidi a rozvíjejí své organizační kultury tak, jak to dělaly vždycky.

Nyní vznikají a prosperují organizace založené na schopnosti vycítit se a okamžitě reagovat na chování zákazníků a zaměstnanců. V knize Sense and Respond Jeff Gothelf a Josh Seiden, přední technologičtí odborníci a zakladatelé celosvětového hnutí Lean UX, na názorných a poučných příkladech ukazují, jak tyto společnosti fungují, a zdůrazňují nové myšlení a dovednosti potřebné k jejich vedení a řízení - a k neustálým inovacím v nich.

Tato poutavá a praktická kniha poskytuje zásadní nový model fungování a řízení, který vám a vaší organizaci pomůže zvítězit ve světě neustálých změn.

"Žijeme v digitální době. Ať už si to firmy uvědomují nebo ne, tak většina z nich se už řadí, nebo by se brzy měla začít řadit mezi softwarové firmy. A právě vybraná kniha se snaží vysvětlit lidem na vedoucích pozicích, že v dnešní digitální době již nestačí používat k vedení firmy a řízení inovací principy vycházející z tradičního průmyslu minulého století."
Dominik Michna, člen sítě Red Button

Tentokrát beze slevy a pouze v anličtině  

Budeme moc rádi, když nám s šířením knížky do světa pomůžete. Můžete využít hashtag #rbkniha.