Kniha měsíce

V síti Red Button vybíráme každý měsíc jednu knihu. 
Jde nám prostě o to, aby se skvělý obsah dostal k co nejvíce lidem.

Nezapomeňte na knihu měsíce prosince čeho před smrtí nejvíce litujeme
Všechny doporučené knihy naleznete v přehledu

CESTA KE ŠŤASTNÉMU DĚTSTVÍ

EMPATICKÁ VÝCHOVA VE SVĚTLE NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ O MOZKU A EMOCIONÁLNÍM VÝVOJI DÍTĚTE

Jak vychovávat dítě, aby bylo šťastné a aby se harmonicky rozvíjelo? Jak blahodárně působit na jeho rozvoj? Mohu nechat dítě před usnutím plakat? Mohu dítěti občas uštědřit pohlavek, nebo je i pouhé plácnutí přes zadek pro dítě škodlivé?

O těchto otázkách bylo již napsáno mnoho knih a pojednání, knížka věhlasné francouzské pediatričky Catherine Gueguenové, která se ve Francii stala okamžitě po vydání bestsellerem, je ovšem ojedinělá – nabízí totiž nový pohled na výchovu opírající se jak o praktické zkušenosti lékařky a matky, tak o nejnovější vědecké poznatky v oblasti výzkumu mozku, jež zcela zpochybňují tradiční představy o výchově.
Mnozí rodiče dnes intuitivně cítí, že tradiční autoritativní výchovné pojetí je již přežité, a kloní se k nenásilnému, citlivému přístupu založenému na empatickém vztahu s dítětem. Nyní se jim dostává do rukou publikace, která objasňuje přímou souvislost mezi prostředím, ve kterém dítě vyrůstá, a zráním celé jeho osobnosti a především jeho mozku.

"Celý profesní život se zabývám rozvojem lidí ve firmách - vzděláváním dospělých. Ale tam už je někdy na účinnou práci s postoji a návyky dost pozdě. A vzhledem k tomu, jak ztuha a pomalu se dá pohnout většinovým školstvím, dává mi čím dál větší smysl zabývat se do hloubky tím, jak rodiče formují své děti. A jak může současná neurověda pomoct s inspirováním široké veřejnosti k vědomějšímu a zodpovědnějšímu rodičovství."
Martin Ruman, člen sítě Red Button

TENTOKRÁT KLASICKÁ KNIHA 

Budeme moc rádi, když nám s šířením knížky do světa pomůžete. Můžete využít hashtag #rbkniha.