Kniha měsíce

V síti Red Button vybíráme každý měsíc jednu knihu. 
Jde nám prostě o to, aby se skvělý obsah dostal k co nejvíce lidem.

ANTIFRAGILITA

JAK TĚŽIT Z NAHODILOSTI, NEURČITOSTI A CHAOSU

Proč je městský stát lepší než stát národní? Proč mít připravenu výpověď ještě předtím, než nastoupíte na nové místo? A proč znamenalo ztroskotání Titaniku spíše záchranu než ztrátu lidských životů? Nejnovější kniha Nassima Nicholase Taleba klade, jak je u autora zvykem, řadu provokativních otázek, především ale opět dochází k závěrům, které mohou bez nadsázky změnit náš život.
Základní myšlenky svých předešlých knih Černá labuť a Zrádná nahodilost - tedy především to, jak podstatnou roli hrají v našem životě nepředvídatelné události, nahodilost a štěstí - Taleb dále rozvíjí poukazem na potenciálně pozitivní roli nejistoty, chaosu a volatility, jevů, jichž se instinktivně spíše obáváme. Paradoxně právě z nich můžeme podle autora těžit a dosáhnout obecné odolnosti - tak jako pevnost našich kostí vzrůstá tehdy, jsou-li namáhány. Dokážeme-li to, budeme schopni dosáhnout úspěchu i v dnešním nejistém a překotně se měnícím světě.

"Mnohí ľudia a firmy sa chcú vyhnúť stresom, krízam, problémom a chybám. Prognózujú, plánujú a zasahujú do komplexných živých systémov bez toho, aby si uvedomovali, že stresory, krízy a prekonávanie problémov posilňujú - vzniká antikrehkosť. Hlavné posuny v technológiách a inováciách v histórii nepriniesla veda, ale empirické pokusy a omyly zručných majstrov, podnikateľov a inovátorov.“
Ján Košturiak, člen sítě Red Button

Budeme moc rádi, když nám s šířením knížky do světa pomůžete. Můžete využít hashtag #rbkniha.